कटारी नगरपालिकाको Official वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

कटारी नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगर सभाको तस्विर ।